Unul dintre cele mai stranii vise văzute și nu visate, deși cred ca într-o perioadă m-au urmărit coșmaruri pline de ceasuri mute, este cel al profesorului Borg din filmul Fragii sălbatici al lui Ingmar Bergman. Stranii sînt de fapt doar primele secvențe ale visului în care, în pustia lui plimbare, Borg observă ceasurile fără timp, mute, cadranele lor la fel de pustii… Surprins de neverosimila dispariție a limbilor ceasului din stradă, doctorul își deschide și vechiul lui ceas de buzunar, de la care însă cele două ace căzuseră. O similară impresie de rătăcire, de astă dată în aglomerația unei vremi senine, am avut-o la Frankfurt, pe malul stîng al Main-ului găsind o veche și impozantă clădire recent restaurată, marcată de două mari cadrane negre, cu scriere aurită, de pe care lipsesc mișcătoarele impozante săgeți, care să le dea sens; ceasuri mute!

(Foto D. Agachi, Frankfurt, 1.04.2012; de remarcat profesionalismul restaurării de arhitectură)

(Imagine din filmul Fragii sălbatici, preluare de aici)

Publicitate