Ca un surd, ca un mut,
Ca un orb, ca un suflet fără de
Miros păşeau pe ţărmul mării
Însorite
Sprijinîndu-se unul pe
Celălalt în mine însumi
Pipăiam ţărmul,
Cum poate fi durerea
Un răsărit din mare pipăibil?
Cum poate fi apusul
Un cor de parfumuri?
Fru-Fru nu-mi răspundea!
Cîntecul tristeţii se împrăştia
Din trîmbiţa
Prin care rîdea Fellini,
Giulietta uita replica şi
Ridica mirată sprîncenele de claun
Cu o mirare de ochi îmbuna
Rîsul nopţii

(Foto D. Agachi, Bruges al spiritelor, 21.02.2011)

Publicitate