(Foto D. Agachi, Întunecată, Bruxelles)

… nu, nu sunt la fel. Privite îndelung de la ferestră, mereu alte nopţi şi aceleaşi coşmaruri se înşiră.
Invit la trezvie pe Elena şi superbii pensionari, pe un bancagiu („bankgiu!”) cu discipolul (fidel), pe toţi cei care rătăcesc într-un glissando care nu se mai sfârşeşte