Tag Archive: suris


Într-un scurt tratat de angelologie îngerul de Amiens își are un loc aparte. Dacă cel de la Reims a fost sculptat, ca și Fecioara Maria, uneori, cu un frumos chip surîzător, talentatul sculptor de la Amiens l-a redat cu și mai multă îndrăzneală… Contrar a ceea ce am crede îndeobște ”despre îngeri”, frumosul chip cu păr ”bălai” de la Amiens rîde reținut, cu bucuria pe care ți-o oferă o discuție între prieteni, de exemplu… El e prietenul din înalt, pe zidul catedralei îl regăsești ridicăndu-ți ochii, dar și de aproape, amintindu-ți de cei mai dragi ai tăi, atunci cînd au fost veseli… El e ”profesorul” îngăduitor cu toate stîngăciile vieții mele și rîde stenic pentru ca eu să înțeleg că ”rigoarea” e severă, dar nu e niciodată nemiloasă! El surprinde o celestă înțelegere despre „vina” de a trăi și rîde cu bunătate….

(foto 31.07.2017, Catedrala din Amiens, Franța; copyright ©Dumitru Agachi)

Nu știu dacă Alifantis pictează, dar cu siguranță muzician este și eu îl consider un subtil poet. Citez acum un refern care-i aparține:
”E frumos, e prea frumos la tine-n suflet
E tîrziu, e prea tîrziu la mine-n gînd
Împărtășim, împărtășim aceeași soartă
Dar nu se știe, nu se știe, pînă cînd…?”
(Nicu Alifantis, Balada blondelor iubiri)
Privirea mea cade, toamnă după toamnă, peste blondele iubiri vegetale și le spun că sufletul lor e prea frumos… și ele mă îmbată cu surîsul ”roșu-stins al zadei”…

(Foto D. Agachi, noiembrie 2011 în parcul Léopold, Bruxelles)