Tag Archive: intilnire


În Ajunul Crăciunului și în zilele sărbătorii ne pregătim să primim. Fericirea primirii vine din iubire… La unii din iubirea de arginți, la unii pentru că așa ”au apucat” și au apucat multe sau mult, unii au fericirea de a nu avea din ce altceva trăi și mulți, cred că mulți încă, nu uită să primească minunea. Copii știu să aducă bucuria și tot ei o împart colindînd.
Dacă sînt primiți, ei vin chiar și atunci cînd redevin copii. Minunea nu poate fi uitată, se cere mereu primită. Darurile sînt dintru început pîrguite, împărțindu-se și înmulțindu-se. La minunea înmulțirii darurilor, toate cîte sînt cîntă Nașterea și Înălțarea. Se înalță stelele cînd se primesc darurile și cîntă mierlele sub stîlpii caselor…

(Foto: Colindele Drama Club și ale altor elevi și absolvenți ai Laurianului, 24.12.2011)

Publicitate

Scrii poezie, îmi spunea, cînd eşti prea tînăr
Sau puţin nebun să alegi
Mereu partea nevăzută
Să o priveşti în extaz
Un apus dincolo de zare, dincolo de zare, dincolo
O văd mereu din spate, i-am răspuns despre altceva,
Aceeaşi fecioară cu părul o poleială de aur ca un măr
Valsând pe un motor
Gracilă, despletită, toată o metaforă
Zgomotoasă ca o soprană, muzicală ca o… şi m-am oprit privind-o
Iarăşi apăruse în plin trafic

(Foto. D. Agachi, Luminile rampei 3.03.2011)

Am întîlnit un copac
Grăbit
O luase înainte
Ca o întrebare
Inexplicabilă
Un japonez, mi-am spus, tocmai el,
Un munte de linişte,
Să fi uitat odată cu seara
Ritmul cocorilor?

Întîlniri: Andra, Elena, Paul, Vania, Flavius, X, Beausergent, Merlinlx, Ştefana şi Mihai.

(Foto D. Agachi, Portret, Bruxelles, 01.03.2011)

priveam cerul adunat în mirişte

ca într-un vis

albastru cu norii alburii din pictura franceză

aşa cum visăm taţii şi mai ales mamele

În fotografiile tinereţii lor sepia

în hainele de nuntă,

cu zâmbetul de alt început în priviri

sepia sau albastre-alburii…

un vis straniu

venit de nicăieri, poate din fotografia înrămată ca un tablou

(Foto D. Agachi)
Întâlniri cu gândurile, conexiuni, rezonanţe, …