Tag Archive: Centrale for contemporary artUn tablou din expoziția bazaar belgïe / bazar belge e o capodoperă prin puterea de sugestie și forța emoției nostalgice pe care o transmite. Pictura pare dominată de un dreptunghi alb, desprins oarecum din compoziție, plutind ca un spațiu al uitării. Silueta cu șapca desenată de linii severe, brute, e, în logica tabloului, însuși pictorul. Privește cu un chip galben, golit, patul pe care se întrevăd linia unei figuri albite de memoria care se pierde și o mînă îmbătrînită, uscată, cu degete prelungi. Mina pictată cu precizie anatomică e ”detaliul” care i s-a întipărit pictorului/privitor în minte și care nu se estompează… Parcă pentru a oferi un suport ”material” amintirilor care dispar, pictorul a plasat pe marginile verticale ale tabloului doi stîlpi de lemn din vechiul pat al morții mamei sale. Nu știu dacă tabloul e o capodoperă în sens pictural, e însă una a sentimentului straniu că și memoria moare cu timpul, înt-un așternut alb.

Roger Raveel (1921 – 2013), Souvenir du lit de mort de ma mère, 1965, huile sur toile et barreau de lit en bois, Museum voor Actuele Kunst, Gent

bazar1

Cu spiritul său de finețe Claude Blondeel – scriitor și deopotrivă critic de artă – a renunțat la jocul autorității asumîndu-și în expoziția de la Centrale for contemporary art, Bruxelles, un demers subiectiv și echivoc. Prin urmare, bazaar belgïe / bazar belge, ”bazarul” celor 100 de capodopere ale artei belgiene e o creație personală. Exponatele nu au nici un fel de certificat de ”capodoperă”, ele sînt catalogate ca atare în viziunea insolită și provocatoare a celui care le-a adunat laolaltă pe simeze și într-un album. La intrarea în expoziție e un ”pasaj” profund ”naționalist”, poate deloc surprinzător pentru Blondeel, cronicarul postului de radio cultural Klara și ”apărătorul fervent” al culturii flamande dar și francofone. Pe zugrăveala în culorile drapelului belgian sînt plasate un portet al ciudatului rocker Arno, trimiteri la Jacques Brel, la alte cîteva teme dar și fotografiile alb-negru, făcute în 2003 de celebrul Dirk Braeckman, ale cuplului regal de la acea vreme, Albert II și Paola, plasați monarhic într-un peisaj cît se poate de belgian, ca într-o pictură a unui maestru flamand. Blondeel își explică firesc opțiunea, deși nu este neapărat un regalist a găsit că fotografiile ”regelui nostru” și ”reginei noastre” sînt foarte frumoase (așa a zis, asumîndu-și, ca mai toți belgienii, regalitatea).