Tag Archive: baroc


doar priviți ”atmosfera” unor lumi deloc paralele…
(Bruxelles, 30 aprilie 2017, undeva lîngă BOZAR)

(fotografie sub protecția drepturilor de autor)

Publicitate

photo-4

Casteluțul e undeva într-un sat, în fine, să-i spunem zonă mai puțin urbanizată din Flandra, la vreo 20 de km de Anvers… Poate e kitsch, însă cu admirabile proporții… Ciudățenia lui vine dintr-un exces nu de grandoare, ci de alcătuire: arhitectul ori proprietarul au ținut să-i pună casei ”de toate”, într-un eclectism strident, de la zidăria romană la elementele gotice frumoase și fanteziste, de la ancadramente baroce la Art Deco pentru ferestrele în care joacă lumina prin vitralii… În fine, e doar o casă la țară!

(foto D.A., 25.09.2014)

IMGP6869w1

IMGP6871w

IMGP6872w

IMGP6878w

Mauritshuis a rămas o fascinație venită din cărți, atît pare de special, chiar și după ce l-am vizitat. Dincolo de a fi ”un spațiu de expunere”, Mauritshuis e un palat, el însuși operă de artă, cu splendoarea pe care o presupune. La scara istoriei, chiar și pentru un palat, existența nu e deloc simplă, e o poveste a distrugerii și izbînzii în a-și spori frumusețea, în fond asta e vocația pe care umanul o cîștigă prin artă… Palatul a fost construit la Haga de Johan Maurits, conte de Nassau-Siegen. Ridicarea palatului, cu exteriorul său clasicist, ritmat de coloane adosate și înconjurat de apă, a durat 11 ani, între 1633 și 1644. După incendiul din 1704 au rămas doar zidurile exterioare. S-a întîmplat să fie luată decizia bună ca ruinele să nu fie demolate și palatul a fost restaurat. Pereții interiori și tavanele au fost refăcute în stuc alb și lambriuri, șeminee noi au fost reconstruite, adăugînd eleganță barocă prin saloane și în jurul unei ample scări centrale… Pictorul venețian Giovanni Antonio Pellegrini, aflat în epocă la Haga, e autorul picturilor murale din ”salonul aurit” al palatului.

Salonul aurit, picturi de venețianul Giovanni Antonio Pellegrini.

???????????????????????????????

(Haga, foto D. A., 25.07.2014)

Pare incredibil cît de longevive sînt micile muzee ale amatorilor de artă. O casă onorabilă avea un salon cu picturi, iar unii colecționari din vremuri baroce s-au dedicat pasiunii pentru artă la modul sublim. În Anvers sînt cel puțin trei astfel de muzee: muzeul Rockox, muzeul Mayer van den Berg și casa lui Rubens, pictorul fiind și un pasionat colecționar… Colecțiile sînt cele mai intimiste muzee. Au șarmul de a fi mici și heteroclite. În Anvers, muzeul unei colecții e însăși casa în care s-a format. Casele belgiene, chiar și cele somptuoase, au saloane mai degrabă înalte decît mari. Impresia de intimitate confortabilă e sporită de șemineele înalte și baroce, întregind un veritabil ”tablou” de atmosferă…

5076

Pictura ”Judith” aparține Muzeului Regal din Anvers. Perfecta redare a voalului transparent e opera lui Jan Massijs, pictor din Anvers (1509 – 1575). Reproducere de pe site-ul muxeului.

(Anvers, foto 29.06.2014)

Cu o arhitectură riguroasă, casele impozante din centrul istoric al Anvers-ului sînt marcate de portal, veritabil accent estetizant. Opere baroce închise, portalurile surprind prin complicate geometrii simbolice și florale, tăiate în celebra piatră albastră de Ardeni.


Portalul casei lui Nicolas Rockox, umanist, arheolog, numismat, colecționar de artă, primar și activist în garda civică…. Astăzi, Muzeul Rockoxhuis.


Detaliu de portal baroc din Anvers; simbolica acvatică a locului!


Centrul, altar baroc la colț de străduță…

(Foto D.A., Anvers, 29.06.2014)