1234632_10152078350976832_50277323_n
Aveam să înțeleg privind fotografiile unui mozaic din Biserica San Vitale din Ravenna că meșterii vechi (mozaicurile sînt din sec. al VI-lea) ilustrau Scriptura cu o teribilă atenție la detalii și, în special, cu extremă fidelitate. Nici un detaliu cu semnificație teologică nu era omis, după cum nu și-au permis nici o invenție sau interpretare! Invențiile au venit mai tîrziu, la Rubleov, de exemplu, Trinitatea ”în vizită” la Avraam e reprezentată prin trei îngeri, cu scopul de a sugera cît mai veridic și sublim teofania. Însă meșterii mozaicurilor de la Ravenna au înțeles mai bine sensul deplin – și fidel biblic – al ”Arătării Treimii!” Citez din Vechiul Testament (în traducerea gasită pe situl CrestinOrtodox.ro; nu e precizat traducătorul sau ediția):
”1. Domnul i S’a arătat [lui Avraam] la stejarul Mamvri, pe când el ședea în pragul cortului său sub zăduful amiezei.
2. Și ridicându-și el ochii, s’a uitat; și iată, trei Oameni îi stăteau în fața; și de cum I-a văzut, a alergat din pragul cortului în întâmpinarea Lor și s’a închinat până la pământ.
3. Și a zis: „Doamne, dac’am aflat har în ochii Tăi, nu-l ocoli pe robul Tău!
4. Să se aducă puțină apă! Spălați-Vă picioarele și odihniți-Vă sub acest copac;
5. Eu voi aduce pâine și veți mânca, după care Vă veți duce’n calea Voastră, de vreme ce-ați trecut pe la robul Vostru!” Zis-au Aceia: „Fă precum ai zis!”
6. Și a alergat Avraam în cort la Sarra și i-a zis: „Ia repede trei măsuri de făină de grâu, frământă și fă azime!”
7. Apoi Avraam a dat fuga la cireadă, a luat un vițel fraged și frumos și l-a dat slugii, care-a dat zor să-l gătească.
8. Și a luat Avraam unt, lapte și vițelul pe care-l gătise și le-a pus înaintea Lor; și Ei au mâncat în timp ce el stătea alături de Ei, sub copac.”
1655834_10152078349146832_1332889547_n

Pe Avraam îl vizitează așadar nu trei îngeri ci ”trei Oameni” (ca toți oamenii), fără nimic eteric! Altfel nici nu ar fi avut sens ca Avrram să le propună lucruri atît de omenești: să-și spele picioarele (nu a sărit Avraam să le spele, are și ospeția limitele ei) să se odihnească și să mănînce din ce urma să le ofere, mîncarea cea mai bună. Însă în cei trei ”Oameni” Avraam recunoaște imediat pe Dumnezeu. Dacă mozaicarii l-au pictat pe Avraam bătrîn, cei trei sînt reprezentați la vîrsta maturității sau mai degrabă fără vîrstă, același chip în trei persoane, cum e firesc. În plus, artiștii au ales să sugereze la modul subtil și nesofisticat formula trinității, reprezentînd persoanele cu mîinile practic încrucișate. Fidelitatea redării scripturii era atît de importantă, încît mozaicarii au pus în miinile lui Avraam tava pe care vițelul fript e redat cu acribie naturalistă (mi-a amintit de pîinea în formă de miel dormind, pe care o mai aveam în copilărie pe masa de Paști!). Singura invenție picturală pe care și-au permis-o mazaicarii a fost aceea de a reda în aceeași scenă, în continuitatea lor firească, două episoade: atît Ospățul de la stejarul din Mamvri cît și ducerea ca jertfă a lui Isaac. Povestea e cunoscută. În pictură ”îngerul Domnului” care a strigat Avraame e redat doar ca o mînă ce se vede din cer!

Anunțuri