bazar1

Cu spiritul său de finețe Claude Blondeel – scriitor și deopotrivă critic de artă – a renunțat la jocul autorității asumîndu-și în expoziția de la Centrale for contemporary art, Bruxelles, un demers subiectiv și echivoc. Prin urmare, bazaar belgïe / bazar belge, ”bazarul” celor 100 de capodopere ale artei belgiene e o creație personală. Exponatele nu au nici un fel de certificat de ”capodoperă”, ele sînt catalogate ca atare în viziunea insolită și provocatoare a celui care le-a adunat laolaltă pe simeze și într-un album. La intrarea în expoziție e un ”pasaj” profund ”naționalist”, poate deloc surprinzător pentru Blondeel, cronicarul postului de radio cultural Klara și ”apărătorul fervent” al culturii flamande dar și francofone. Pe zugrăveala în culorile drapelului belgian sînt plasate un portet al ciudatului rocker Arno, trimiteri la Jacques Brel, la alte cîteva teme dar și fotografiile alb-negru, făcute în 2003 de celebrul Dirk Braeckman, ale cuplului regal de la acea vreme, Albert II și Paola, plasați monarhic într-un peisaj cît se poate de belgian, ca într-o pictură a unui maestru flamand. Blondeel își explică firesc opțiunea, deși nu este neapărat un regalist a găsit că fotografiile ”regelui nostru” și ”reginei noastre” sînt foarte frumoase (așa a zis, asumîndu-și, ca mai toți belgienii, regalitatea).