IMGP0212w
M-aș fi oprit oricum să privesc acel impozant tablou mural – fie și numai prin dimensiuni – de sub streașina casei cu turn, altfel zveltă și bine proporționată, aflată în apropierea ambasadei României din Bruxelles. I-am acordat mai multă atenție față de alte case pictate, surprins nu atît de ”sintaxa” art nouveau, la care mă așteptam, ci de compoziția și picturalitatea frescelor, care trimit la un nume cunoscut, Georges de Feure. Ar fi prea hazardat a crede că pictura murală aflată pe fațada unei case din Bruxelles îi aparține? Parizian prin naștere, pictorul era și belgian după mamă. Dacă un pastișor a pictat, el a reușit să imite la modul remarcabil ”maniera” lui de Feure de a reda stilizat grădina, ca una edenică, dar și chipul femeii între două vîrste, care își trăiește melancolia printre flori luxuriante și fluturi. Rîndunica spre care personajul privește absent e mesagerul, alterul, în lumea (lui) umplută de frunzele mari de ricin…

IMGP0219w1

IMGP0216w

Un panou decorativ de mici dimensiuni se afla deasupra intrării. Vopseaua ce se desprinde, lasă impresia lugubră a carnației mumifiate.IMGP0220w

(Bruxelles, casă art nouveau, foto 3.07.2013)

Reclame