În multe locuri din Pateric, cineva îi cere unui „bătrîn” să-i spună un „cuvînt”. Doritorului i se povesteşte cite o istorioară, cu scopul de a-l întări în credinţă! Nu într-un cuvînt ci într-o superbă, rafinată, profund actuală „mărturisire”, Nicolae Steinhartd dezvoltă „crezul (său) ortodox”! Un crez ce evocă adînca (să nu-i spun „înalta”) teologie a lui Steinhartd, o mărturisire umană, caldă, intelectuală. Referinţele dragi lui aparţin nu „marii tradiţii”, excesiv amintită astăzi ca un certificat de adevăr, ci marii culturi! O mărturisire pentru mulţi, chiar şi pentru cei care văd în Dumnezeu administratorul de serviciu al „treburilor noastre lumeşti”! Un îndemn la „dreapta credinţă” şi pentru cei care au ceva cu adevărat nobil în ei şi care se vor fi regăsind în ruga de a le fi „nu numai faptele ci şi gândurile curate şi onorabile”! Ce greutate aduce acest cuvînt, „onorabile”!

Textul e aici! Consider publicarea lui un gest „onorabil”, pentru care autorul blogului, Alin Gavreliuc merita felicitări!

(Foto: o reprezentare a Sfintei Treimi în viziunea zugravilor Mănăstirii Moldoviţa, faţada sudică)

Reclame