“Este ceasul nălucirei”

În vinerea târzie au rămas doar lăstarii iederei
La porţile abaţiei Leff, auzeam îngerul de ceară
Cum bate miezul nopţii…


(Foto. D. Agachi, Abaţia Notre-Dame de Leff, Dinant, foto 14 nov. 2010)