La Bruxelles, majoritatea galeriilor de artă se află în jurul Place du Grand Sablon. Prin modul cum se oglindesc unele în altele, între operele şi viziunile unor artişti sunt regăsibile surprinzătoare corespondenţe. Într-o lume a diversităţii, temele de meditaţie, inclusiv artistică, se adună, la un moment dat, în aceleași albii…
În selecţia mea, m-am oprit la cele ce zboară… Condiţia ideală este cea a spectrului – dintr-o existenţă nu rămăne nimic altceva, doar un spectru într-un zbor indefinit, un voal diafan uneori, alteori colorat în tonuri mai tari sau mai estompate, ca însăşi viaţa celui din care se desprinde în imensitatea spaţiului întunecat…

Sonja Rosalia Bauters la Galerie Synthèse


Laurence Simon

Reclame