William Degouve de Nuncques, Paysage – Effet de nuit, pastel sur papier, 49,2 x 66,7 cm. Bruxelles, Musée d’Ixelles (collection Octave Maus) (sursa)

Vorbeam şi în alte locuri de unul dintre cei mai subtili pictori ai nopţii. Desenul surprinde o noapte fără nimic neobişnuit. O noapte ce pare de o liniştită banalitate, cufundată într-o ceaţă (sau doar lumină înnourată de lună) îngheţată, nemişcătoare, moartă… Totuşi, un teribil efect de captare, de aşteptare a nu ştiu ce, te reţine în „prinsoarea” acelei imagini… Efectul nu e nici pe departe doar vizual, e unul profund interior… Compoziţia, cât se poate de stereotipă, e tensionată de impresii percutante, tocmai punctele de lumină, ochi ficşi, cu scânteieri reci. E un tablou în care efectul de nocturn glisează în unul de fantastic (iar termenul fantastic nu are aici valoare de epitet, ci de concept).

Reclame