Cu precădere prin pictură, fotografie, tehnică mixtă în genere, dar poate cu rezultate mai spectaculoase prin sculptură şi instalaţii, arta contemporană ocupă parcă silnic realul şi tridimensionalitatea lui implacabilă, ornându-l cu proiecţiile imaginarului, unul fabulos, melanj între arhitectural, supradimensional, sugestie, halucinaţie, descompunere, chimie, răşini, lichefiere, mortificare, interval… Artistul belgian Arne Quinze, cu The Sequence, interval sculptural intens colorat ca un dragon între clădiri, în faţa Parlamentului Comunităţii Flamande din Bruxelles (Leuvenseweg, 86).

Javier Marín, artist mexican, cu sculpturile sale în răşină, De tres en tres (Bruxelles, Mont des Arts) poate cavalerii halucinaţiilor fiecăruia dintre noi…


(Foto D. Agachi)

Dedicaţii: Andrei, Elenei, Smarandei şi lui Sorin, Ştefanei şi lui Mihai, X, lui Vania şi lista e cât se poate de încăpătoare…

Reclame