priveam cerul adunat în mirişte

ca într-un vis

albastru cu norii alburii din pictura franceză

aşa cum visăm taţii şi mai ales mamele

În fotografiile tinereţii lor sepia

în hainele de nuntă,

cu zâmbetul de alt început în priviri

sepia sau albastre-alburii…

un vis straniu

venit de nicăieri, poate din fotografia înrămată ca un tablou

(Foto D. Agachi)
Întâlniri cu gândurile, conexiuni, rezonanţe, …