Ea însăşi un melanj de artişti de teatru, de arte plastice şi muzicieni, compania Lune et l’autre incită la meditaţie asupra condiţiei umane prin imagini, mişcare, insinuare, vociferare, discurs dadaist, improvizând o supra-realitate cât se poate de palpabilă, care îmbracă tridimensional privitorul uneori consternat. Cu vestimentaţia ca un decor uşor de recunoscut, grupul numeros de artişti invadează spaţiul copleşindu-l şi plasând trecătorii în convenţia reprezentării teatrale (artistul, diferitul, are toată libertatea în timpul şi spaţiul în care se insinuează). Alte secvenţe văzute cu ochiul de sticlă, la reprezentaţia din 9 mai, la amiază, în cadrul Fête de l’Iris, sărbătoarea oraşului Bruxelles.

Câteva instantanee: aici, dincolo, mai încolo, mai la vale, mai pe deal, ici, colo