Dincolo de atmosfera „cam violet”, cum observa jurnalista, am remarcat un anume interes pentru expoziţia lui Vlad Tiberiu (Elan vital, la Galeria Cupola, Iaşi). Cu precizia unei tuşe dintr-o pictogramă, jurnalista remarca într-un comentariu: „Ideile nu-s rele, ba aş zice că şi susţinerea lor grafică e interesantă.” E concis spus şi mai bine decât a făcut-o, cu oarecare abureală, un critic ambetat de cuvinte colţuroase, în pliantul pe fond violet (nu e o figură de stil) al expoziţiei. Pictorul e profesor de anatomie artistică la Universitatea de Arte din Iaşi, fiind absolvent de medicină şi ulterior de arte plastice. Tehnica sa specială, cu transparenţe şi reflexii e generatoare de surprinderi vizuale. Pictura e dezinvoltă în tehnică şi compoziţie şi e generatoare de structuri plastice. Sugestia vegetală este şi ea prezentă, plasată într-un intens câmp de lumină.

(Contopire)

(Noul echilibru)

(Spre soare, diptic)

Mă gândesc că e necesară o dizertaţie care să-ţi explice, privitorule, ce se vede. Cuvinte cheie: metamorfoză, germinaţie, criptare-decriptare, palimpsest, inefabil, paradoxal, rigoare, vizibil-invizibil, nutrire, adiacenţe, suprafaţă dinamică, imaginar, real-ideal, recognoscibil, teluric, racorduri, meandre, unduire, lumina din noi înşine, ecouri, art nouveau (apoteotic!)