Printre realizările remarcabile ale Art Nouveau la Bruxelles este şi Hôtel Solvay, creaţia arhitectului Victor Horta. Cu simetria şi acurateţea faţadei sale, cu echilibrul suprafeţelor, jocul golurilor şi al amprentelor, solemnitatea de piatră a plinului, stilul clădirii (strânsă între alte clădiri mai înalte) nu epatează. E un Art Nouveau a cărui subtilitate nu vine, cum e de aşteptat, din prea mult decorativ, ci dintr-un prea căutat echilibru. Orice stil, oricât de turbulent, de revoltat, are şi vârfuri ale echilibrului, uneori foarte căutat, alteori pur şi simplu reuşit pe cale naturală… Am impresia că în cazul Hôtel Solvay echilibrul a reieşit dintr-o atentă căutare. Nu are sens să copiez aici informaţii bine structurate în enciclopedii (aici, wikipédia), unde remarcile elogioase despre realizarea arhitectului nu lipsesc, doar să amintesc faptul că edificiul a fost construit între 1894 -1903. Accentele cromatice subtile sunt date de contrastul, nu uşor de observat, dintre brâurile de piatră albastră şi câmpurile de piatră d´ Euville. Metalul arborescent, utilizat inclusiv pentru stâlpii foarte zvelţi, lemnul, sticla, sunt materiale predilecte Art Nouveau în genere. Victor Horta le-a închegat însă într-un stil personal, în acest caz foarte bine temperat, ce dă edificiului valoarea care l-a consacrat ca un vârf al artei şi a făcut necesară înscrierea sa, în anul 2000, în lista patrimoniului mondial UNESCO.

(Foto D. Agachi, 30.11.2009)

Reclame