E o casă din Iaşi, pe strada Sf. Sava, la nr. 15. O jumătate e ocupată (şi urâţită de o firmă), iar cealaltă pare a fi în paragină sau poate e locuită de cineva prea în vârstă… E, dintre toate casele vechi pe care le-am văzut în Iaşi, o alcătuire oarecum bizară, cu ferestruicile acelea circulare, ca hublourile de vapor, aflate peste cornişă. Cerdacul însă, colonada lui veche, spune o poveste din vremea moldovenismului arhitectural autentic, e adevărat, edulcorat prin adăugarea unor capiteluri înflorate, din ceramică… Printre alcătuiri actuale cât se poate de hidoase, unele, cât se poate de inexpresive altele, de pe aceeaşi stradă, casa de la nr. 15 care, datorită încărcăturii ei de filiaţii cu autenticul pierdut ar fi trebuit înscrisă în lista monumentelor, evident că nu e trecută în listă. Când ea nu va mai exista, ceva din impresia de vechi peisaj moldovenesc, regăsibil doar la Văratic sau Agapia, coloanele acelei galerii zvelte (îmi vine în minte titlul romanului lui Ţoiu, Galeria cu viţă sălbatică), se va fi pierdut.

Dincolo de gardul din scânduri:

Horia Bernea, Vechi peisaj românesc

Reclame